Siselogistika

Automatiseeritud siselogistika seob tootmisprotsessid ja materjalikäsitluse efektiivseks süsteemiks. Toodang liigub kiirelt ja täpselt erinevate protsesside vahel, mille tulemusena on tagatud materjalivoo täielik juhtimine. Jäävad ära tootmisseisakud ja defektsed kaubad. Paraneb tarnekindlus.

Lehtmetalli tootmises on valmistoodangu ümberpaigutamine teostatud automatiseeritud liikurvagunitega. Osa neist on suutelised liikuma neljas suunas, tagades suurepärase paindlikkuse metarjalivoos. Vagunid on täielikult autonoomsed, võimaldades vastavalt vajadusele toodangut puhverdada või ette anda.